* Midori Yoshizawa *
HN・・・ Yorkie

-------------------

言葉は言の葉
繋ぎ合せて言葉となる

言葉は言の葉
葉は発とも考える

発しないことには意味をなさず
沈黙には沈黙の答えのみ

-------------------

*** and more ***